top of page

Concurrende tarieven, een heldere overeenkomst èn geen kosten voor een intake.

Huiswerkbegeleiding Voortgezet Onderwijs en MBO

3 dagen per week, incl. hulp voor de moeilijke vakken, incl. begeleiding tijdens vakanties, € 320,-   per kalendermaand
4 dagen per week, incl. hulp voor de moeilijke vakken, incl. begeleiding tijdens vakanties, € 375,-   per kalendermaand
5 dagen per week, incl. hulp voor de moeilijke vakken, incl. begeleiding tijdens vakanties, € 430,-   per kalendermaand

Wij willen impact maken, daarom starten leerlingen de huiswerkbegeleiding meestal op basis van minimaal vier dagen per week. Als de resultaten het laten zien is afbouwen een mogelijkheid.

2 dagen per week € 235,- per kalendermaand

1  dag    per week € 140,- per kalendermaand

Bij meerdere kinderen uit één gezin hanteren wij een gezinskorting van 5%.

Wij hanteren een ‘flat rate’ maandtarief, waarbij ook tijdens vakantieperiodes een gelijk maandtarief wordt doorberekend. Uitzondering hierop is natuurlijk de zomervakantie. Voordelen zijn dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn maar ook is hierdoor het factuurbedrag per maand lager. Opzegtermijn is slechts één kalendermaand.

 

In alle schoolvakanties zijn wij ook enige dagen geopend. (behalve tijdens zomervakantie)

Brugklascoaching: super effectief èn met een aantrekkelijk kortingstarief van 20%!

Van start schooljaar tot de herfstvakantie, op basis van 3 dagen per week, ruim 8 weken lang,  eenmalig  € 512,-

Van start schooljaar tot de herfstvakantie, op basis van 4 dagen per week, ruim 8 weken lang,  eenmalig  € 600,-

Van start schooljaar tot de herfstvakantie, op basis van 5 dagen per week, ruim 8 weken lang,  eenmalig  € 688,-

 

Uurtarief bijlessen

 

Per lesuur  € 42,50

 

Neem contact op voor meer informatie over onze tarieven en/of dienstverlening.

Klik hier voor de algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Tot slot:

  • PGB: Het persoonsgebonden budget mag worden ingezet om extra zorg en hulp in te kopen voor mensen die deze extra hulp nodig hebben. Huiswerkbegeleiding wordt niet vergoed via het pgb en hierdoor kunnen discussies met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank ontstaan. Wij verzorgen voor deze leerlingen geen huiswerkbegeleiding, maar speciaal op de leerling en zijn/haar problematiek toegespitste individuele begeleiding.

 

  • Stichting Leergeld: wij ontvangen ook leerlingen die worden ondersteund vanuit de stichting Leergeld. Kijk voor informatie op www.leergeldamersfoort.nl

 

 

 

bottom of page