Wij maken het eenvoudiger èn leuker

 

Slechts één maand opzegtermijn, een heldere overeenkomst èn geen kosten voor een intake.

Huiswerkbegeleiding Voortgezet Onderwijs en MBO

3 dagen per week, incl. hulp voor de moeilijke vakken, € 295,-   per kalendermaand 
4 dagen per week, incl. hulp voor de moeilijke vakken, € 345,-   per kalendermaand 
5 dagen per week, incl. hulp voor de moeilijke vakken, € 382,50 per kalendermaand

 

Wij bieden startende leerlingen geen huiswerkbegeleiding op basis van twee dagen per week. Als de resultaten het laten zien is afbouwen een mogelijkheid. Wij geven u dan graag advies over ons beeld van uw kind.

2 dagen per week € 220,- per kalendermaand

1  dag    per week € 135,- per kalendermaand

Brugklascoaching 2020 - 2021

Van start schooljaar tot de herfstvakantie, op basis van 3 dagen per week, ruim 7 weken lang,  eenmalig  € 495,-

Van start schooljaar tot de herfstvakantie, op basis van 4 dagen per week, ruim 7 weken lang,  eenmalig  € 595,-

Van start schooljaar tot de herfstvakantie, op basis van 5 dagen per week, ruim 7 weken lang,  eenmalig  € 675,-

 

Uurtarief maatwerk bijlessen / cursussen / online bijlessen

 

Per lesuur  € 42,50

 

Voor een intakegesprek worden geen kosten berekend.

 

Wij hanteren een ‘flat rate’ maandtarief, waarbij ook tijdens vakantieperiodes een gelijk maandtarief wordt doorberekend. Uitzondering hierop is natuurlijk de zomervakantie. Voordelen zijn dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn maar ook is hierdoor het factuurbedrag per maand lager. In alle schoolvakanties zijn wij ook enige dagen geopend. (behalve zomervakantie)

Neem contact op voor meer informatie over onze tarieven en/of dienstverlening.

Klik hier voor de algemene voorwaarden en privacyverklaring..

Tot slot:

  • PGB: Het persoonsgebonden budget mag worden ingezet om extra zorg en hulp in te kopen voor mensen die deze extra hulp nodig hebben. Huiswerkbegeleiding wordt niet vergoed via het pgb en hierdoor kunnen discussies met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank ontstaan. Wij verzorgen voor deze leerlingen geen huiswerkbegeleiding, maar speciaal op de leerling en zijn/haar problematiek toegespitste individuele begeleiding.

 

  • Stichting Leergeld: wij ontvangen ook leerlingen die worden ondersteund vanuit de stichting Leergeld. Kijk voor informatie op www.leergeldamersfoort.nl