top of page

Maatwerk

 
Loopt een leerling vast op school? Maatwerk kan daar veel in betekenen!

 

Leerlingen hebben soms moeite bij te blijven in de drukte van de klas. Sommige leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs (of MBO) lopen vast. Andere kinderen hebben moeite met een bepaald vak. Door omstandigheden zijn leerlingen soms niet in staat naar school te gaan omdat passend onderwijs toch niet passend genoeg is.

Voor al deze leerlingen hebben wij naast een degelijke reguliere huiswerkbegeleiding een sterk persoonsgerichte oplossing, waarbij er één op één begeleiding kan worden gegeven.

 

Onze docenten kunnen uw kind op school begeleiden,

of aan huis komen. Zo kunnen wij bijlessen geven voor

alle vakken. Maar we kunnen ook een persoonlijk plan

van aanpak bieden om het leren (weer) mogelijk te

maken.

Sleutelwoorden hierbij zijn: no-nonsense, doelgericht en persoonsgericht. Kinderen krijgen instructie en handige leerstrategieën aangereikt.

 

Met deze vorm van werken halen we eruit wat erin zit. School wordt dan weer de fijne plek waar de leerling met zelfvertrouwen naar toe gaat.

Deze individuele trajecten bieden wij:
 • Bijlessen voor alle vakken op maat, thuis of bij ons in Hoogland en Hooglanderveen.

   

 • Verschillende taal- en rekencursussen voor het basisonderwijs, met zelfontwikkelde toetsen want 'meten is weten'

 

 • Leerlingen helpen met ‘leren leren’, plannen, samenvatten en zelfredzaam worden.

   

 • Hulp bij het schrijven van scripties, werkstukken, doen van presentaties, etc

   

 • Leerlingen uit het basis- en voorgezet onderwijs die thuis zitten met hulp van één op één begeleiding stapje voor stapje weer naar school begeleiden.

Maatwerk is de groeibriljant in onze dienstverlening.

 

Waarom? Vanwege de persoonlijke aanpak en de successen voor het kind èn het thuisfront. Maatwerk maakt het verschil voor leerlingen door onderwijs echt passend te maken. Het geeft Huiswerkinstituut Hoogland de mogelijkheid om, mits het binnen ons vermogen ligt, breder en soepeler om te gaan met de vragen die wij regelmatig krijgen van ouders. Wij zijn er trots op om vraaggestuurd te werken op deze wijze.

 

Leerlingen krijgen één vaste begeleider, want zonder relatie geen prestatie. Het thuisfront wordt goed op hoogte gehouden van de vorderingen. Desgewenst hebben we contact met school. Zo kunnen we snel onze begeleiding aanpassen aan de omstandigheden en de vraag.

 

Het is voor ons altijd fijn om te ontdekken dat er veel mogelijkheden zijn om leerlingen vooruit te helpen. Staat er niet bij wat u had gehoopt? Neem dan contact op met ons. Vaak is er meer mogelijk!

bottom of page